Products

ArthroZheal®

Obsidian® ASG

Obsidian® RFT

Vivostat® Fibrin

Vivostat® PRF

Country

Slovakia

Region

Europe

MEDITRADE

Vivostat® distributor in Slovakia. Contact MEDITRADE for information on and distribution of Vivostat® Fibrin, Vivostat® PRF, Obsidian® ASG, Obsidian® RFT and ArthroZheal®

Meditrade - a Vivostat distributor in Czechia and Slovakia

Contact information

MEDITRADE spol. s r.o.

Levocská 1
851 01 Bratislava
Slovakia